Forberedelse

Regnvandsbeholderen skal stå på et fast, plant og vandret underlag f.eks. en 50 x 50 cm flise på et stabilt grusunderlag. Hvis ikke man er sikker på, at underlaget er stabilt, graves et ca. 30 cm dybt hul på mindst 50 x 50 cm. Hullet fyldes med ca. 10 cm stabilt grus og stampes. herefter fyldes atter ca. 10 cm stabilt grus, som også stampes. hullet afrettes med ca. 5 cm flisegrus og stampes. Øverst lægges en 40 x 40 (50 x 50) cm flise, som afrettes vandret i alle retninger. Når beholderen er fyldt, vejer den et godt stykke over 300/400 kg og vil kunne sætte sig, hvis underlaget ikke er helt stabilt.

Tilbehør

Med beholderen følger en monteringsvejledning.
Til regnvandssøjlen tillige 2 skruer, 2 rawlplugs og 2 tætningsskiver til fastgørelse.
Se tilbehør og andet smart til haven her.

Før bestilling

Regnvandssøjlen:
Kontroller at den lodrette del af nedløbsrøret når op til mindst 220 cm over fundamentet, som er den normale tilslutningshøjde. Hvis dette ikke er tilfældet. kan alternative tilslutninger ses på siden med installationer.
Alle beholdere:
Hvis nedløbsrøret er større end ø 75 mm, skal et overgangsstykke bestilles.
Hvis nedløbsrøret er af stål, zink eller kobber, kan vandudtag til det valgte materiale bestilles, men standardvandudtaget i plast kan sagtens anvendes.
Er afstanden mellem nedløbsrør og regnvandsbeholder større en 50 cm, anbefales det at etablere forbindelsen med f.eks. 32 mm plastrør.

Yderligere spørgsmål

Send mail til haince@haince.dk eller ring på +45 2441 5701